Trots op onze Streek

Behoud & beleving cultuurhistorisch erfgoed in Gaanderen en omgeving

Werkgroep Rivierduinen

Gaanderen is ontstaan op de verhoogde gronden - de rivierduinen - langs de oevers van de rivier de Oude IJssel. Door de jaren heen is veel rivierduin vergraven en zelfs afgegraven. Daar waar nog wel rivierduin aanwezig, is het gebruik van de grond en de begroeiing veelal niet meer authentiek. 

Rivierduin in vroeger tijden

Gebruik van het rivierduin in vroeger tijden met akkerland op de lage delen

De werkgroep Rivierduinen heeft zich tot doel gesteld de verdere achteruitgang van de eens arme, soortenrijke natuur te voorkomen en te komen tot herstel van het voedselarme karakter van het rivierduin. 

In een visiedocument wordt richting gegeven aan de toekomstplannen voor behoud en verbetering van het rivierduin. Op een informatiepaneel aan de Kerkstraat in Gaanderen wordt uitleg gegeven over het rivierduin van het heden en het verleden. 

Hiernaast een schetsmatige weergave van het rivierduin (rood gestreept) zoals dat nog te vinden is rond de Kerkstraat in Gaanderen. Het gele vlak geeft globaal aan waar zich rivierduin heeft bevonden wat inmiddels is afgegraven. 

Het informatiepaneel over de rivierduinen bevindt zich bij de kruising Kerkstraat / Steverinkstraat.

Klik op de kaart om deze te vergroten.

Uitgelopen hakhout op het rivierduin in Gaanderen

Uitgelopen hakhout op het rivierduin in Gaanderen

Detailkaart rivierduin rond de Kerkstraat in Gaanderen

Detail rivierduin rond de Kerkstraat in Gaanderen

Download de visie RivierduinenLet op: dit bestand is 18 Mb groot.

Download de bijlagen bij de visie RivierduinenLet op: dit bestand is 41 Mb groot.