Trots op onze Streek

Behoud & beleving cultuurhistorisch erfgoed in Gaanderen en omgeving

Streek- en buurtbewoners uit het Achterhoekse Gaanderen en omgeving hebben zich verenigd in de projectgroep ‘Trots op onze Streek’, kortweg TooS.

Deze zeer betrokken vrijwilligers willen met een zevental projecten het cultuurhistorisch erfgoed van hun leefomgeving verbinden met het omringende landschap en beleefbaar maken. Zij richten zich voor dat laatste op zowel dorpsgenoten als op de toeristen die het gebied bezoeken. 

Sinds 2012, de start van het project, zijn al verschillende successen geboekt.

Informatie over deze projecten vindt u op deze website.


Vrijwilligerswerk

Woont u zelf in Gaanderen of omgeving en lijkt het u leuk een bijdrage te leveren aan het behoud en beeld brengen van bijzondere elementen in de omgeving. Vrijwilligers zijn altijd welkom!


Partners

De werkgroepen van TooS worden bij hun werkzaamheden ondersteund door de provincie Gelderland, gemeente Doetinchem, Dorpsraad Gaanderen, Vereniging Kleine Kernen, Staatsbosbeheer en vele anderen.

Klooster Bethlehem

De werkgroep 'Klooster Betlehem' heeft het voormalige klooster in het 'Onland' - het klooster werd rond 1580 afgebroken - weer op de kaart gezet. 

Een informatiepaneel markeert het startpunt van de wandelroute 'Rondom klooster Bethlehem' van 3,5 km. In de bijbehorende folder vindt de wandelaar volop informatie over markante plaatsen en gebeurtenissen uit een ver, maar ook recenter verleden.

Zondagsschooltje 't Goor

Van een andere orde is het herstellen en voor de toekomst bewaren van een gebouwtje op de route van 'Rondom Klooster Bethlehem'. Na een grondige opknapbeurt zijn bezoekers nu van harte welkom om de sfeer in dit voormalig zondagsschooltje te proeven.

Brunsveldsche Wal

Een folder met foto's en uitgebreide informatie, onder meer over hoe de wal ook nu nog te herkennen is in het landschap, leidt wandelaars langs een prachtige route van ca. 8 km. De wandeling start bij Kasteel Slangenburg in Doetinchem.

Rivierduinen

Gaanderen is ontstaan op de verhoogde gronden - de rivierduinen - langs de oevers van de rivier de Oude IJssel. Door de jaren heen is veel rivierduin vergraven en zelfs afgegraven. Daar waar nog wel rivierduin aanwezig is, is het gebruik van de grond en de begroeiing veelal niet meer authentiek. 

De werkgroep Rivierduinen heeft zich tot doel gesteld de verdere achteruitgang van de eens arme, soortenrijke natuur te voorkomen en te komen tot herstel van het voedselarme karakter van het rivierduin. 

In een visiedocument wordt richting gegeven aan de toekomstplannen voor behoud en verbetering van het rivierduin. Op een informatiepaneel aan de Kerkstraat in Gaanderen wordt uitleg gegeven over het rivierduin.